Make your own free website on Tripod.com
ผู้บริหารโรงเรียน

วันเบ็ญโทม(วันสารทของบ้านพอก)เป็นประเพณีที่ปฏิบัติ

กันมายาวนาน โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยาได้ตระหนัก

ถึงคุณค่าของประเพณีนี้เป็นอย่างมากจึงได้ทำเป็น

หลักสูตรท้องถิ่นโดยอาจารย์ละมัย ชนะงาม

ขอขอบทุนอบต.ไพรที่ให้เงินสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น

10,000 บาท และกองทุนอาหารกลางวันที่มอบเงินให้ทางโรงเรียนมาดำเนินการ

ตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันอีก 31,500 บาท

ขอขอบคุณคณะครู-อาจารย์โรงเรียนบ้านพอกฯและชุมชนที่ได้ช่วยสร้างเสาธง,

ป้ายนิเทศและเวทีแสดงของนักเรียนจนเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดี เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 30,000 บาท

ในช่วงนี้อากาศหนาวนักเรียนโรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยาขาดเสื้อกันหนาวและ

ผ้าห่มนอนท่านผู้ใจบุญทั้งหลายมีเมตตาจิตขอร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนไม่เว้นวันหยุด

ราชการ

30 November, 2003 16:35

สมัครอีเมล์ฟร

 
กระดานข่าวของโรงเรียน | เสนอแนะติตต่อสอบถาม | หลักสูตรท้องถิ่น(เบ็ญโทม)โดยอาจารย์ละมัย ชนะงาม| ค้นหาข้อมูล|  

อ่านหนังสือพิมพ

  เดลินิวส์
มติชน
ไทยรัฐ
ผู้จัดการ
ข่าวสด
สยามรัฐ


 

ข้อมูลโรงเรียน
  ข้อมูลพื้นฐาน
เกียรติประวัติดีเด่น
กิจกรรมของโรงเรียน
บุคลากร


 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
สพท.ศก.1
สพท.ศก.2
สพท.ศก.3
สพท.ศก.4


 

ข่าวความเคลื่อนไหว

 


การย้ายผู้บริหาร
ค่าเช่าบ้าน
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ลิงค์เว็ปไซต์ทั่วไทย